MY SCHEDULE

PERIOD 1 - PRECALC ACADEMIC (ROOM 252)

PERIOD 2 - PRECALC ACADEMIC (ROOM 252)

PERIOD 3 - PREP

PERIOD 4 - CAFETERIA DUTY

PERIOD 5 - LUNCH

PERIOD 6 - ALGEBRA II ACADEMIC (ROOM 252)

PERIOD 7 - PRECALC ACADEMIC (ROOM 252)

PERIOD 8 - ALGEBRA II ACADEMIC (ROOM 252)

PERIOD 9 - CLIP DITY